מתקן הרמת אדם לשעשועון טלויזיה

 

מערכת חשמלית אוטונומית להעברת כלוב מאוייש ממקום אחד למיקום אחר בבמת האולפן