מתקן יעודי להרמת מלגזה ידנית לגלריה 

 

באישור מהנדס מוסמך מטעם משרד העבודה