מתקן הרמת מסד בעל תפיסה ייחודית ויעודית לשמירה על המסד

 

באישור מהנדס מוסמך מטעם משרד העבודה